1. GIST

  GIST, gastrointestinal stromacellstumör, malign tumör som utgår från vissa celler i mag–tarmkanalens stroma, dvs. från celler som tillhör bl.a. stödjevävnad.
 2. Gistad

  Gistad, tätort i Linköpings kommun, Östergötland (Östergötlands län), 13 km nordöst om Linköping; 283 invånare (2016).

 3. Gistad

  Gistad, f.d. församling i Linköpings kommun, Östergötland.
 4. gistvall

  gistvall, torkplats för fiskeredskap. Benämningen, som brukats vid östkusten ned till Småland och på Gotland, syftar på i marken nedslagna pålar, gistor (singularis gista), med klykor upptill för upphängning av nät, notar m.m.
 5. Gistrup

  Gistrup, stad i Aalborgs kommun, Region Nordjylland, Danmark; 3 544 invånare (2015).
 6. synergist

  synergist, en muskel som samverkar med andra muskler i en viss rörelse.
 7. Åkerbo

  Åkerbo, församling i Linköpings stift, Linköpings kommun, Östergötland (Östergötlands län); 14 182 invånare (2016).

 8. apologistskola

  apologistskola, enligt 1820 års skolordning en skola för allmän medborgerlig utbildning av främst blivande näringsidkare och lägre tjänstemän.
 9. Linköping

  Linköping, kommun och tätort i Östergötland (Östergötlands län).

 10. Philadelphia-kromosom

  Philadelphia-kromosom, kromosomavvikelse som hos praktiskt taget alla patienter med kronisk myeloisk leukemi finns i de leukemiska cellerna.