1. gitarr

  gitarr´ subst. ~en ~er ORDLED: gitarr-en
  Svensk ordbok
 2. gitarrist

  gitarris´t subst. ~en ~er ORDLED: gitarr-ist-en
  Svensk ordbok
 3. elgitarr

  e`lgitarr subst. ~en ~er ORDLED: el--gitarr-en
  Svensk ordbok
 4. greppbräde

  grepp`bräde subst. ~t ~n ORDLED: grepp--bräd-et
  Svensk ordbok
 5. stränginstrument

  sträng`instrument subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: sträng--in-stru-ment-et
  Svensk ordbok
 6. kompa

  kompa [kåm`-] verb ~de ~t ORDLED: komp-ar SUBST.: kompande, kompning; komp
  Svensk ordbok
 7. akustisk

  akus´tisk adj. ~t ORDLED: akust-isk
  Svensk ordbok
 8. schrammelmusik

  schramm`elmusik [ljust sj-ljud] subst. ~en ORDLED: schrammel--mus-ik-en
  Svensk ordbok
 9. mandolin

  mandoli´n subst. ~en ~er ORDLED: mandol-in-en
  Svensk ordbok
 10. naturbehandlad

  natu`rbehandlad adj. naturbehandlat ORDLED: nat-ur--be-handl-ad
  Svensk ordbok