1. skorra

  skorra [skår`a] verb ~de ~t ORDLED: skorr-ar SUBST.: skorrande, skorrning; skorr
  Svensk ordbok
 2. elektrisk

  elek´trisk adj. ~t ORDLED: elektr-isk
  Svensk ordbok
 3. klassisk

  klass´isk adj. ~t ORDLED: klass-isk
  Svensk ordbok
 4. grepp

  grepp subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: grepp-et
  Svensk ordbok
 5. locka

  locka [låk`a] verb ~de ~t ORDLED: lock-ar SUBST.: lockande, lockning; lockelse (till 2), 3lock (till 3)
  Svensk ordbok
 6. brista

  1bris`ta verb brast brustit brusten brustna, pres. brister ORDLED: brist-er SUBST.: bristande (till 1), bristning (till 1); brist (till 2)
  Svensk ordbok
 7. öva

  ö`va verb ~de ~t ORDLED: öv-ar SUBST.: övande, övning (till 1 och 2)
  Svensk ordbok
 8. stämma

  2stämm`a verb stämde stämt, pres. stämmer ORDLED: stämm-er SUBST.: stämmande (till 1,2,4--8), stämning (till 1,2,4,6--8)
  Svensk ordbok
 9. knäppa

  knäpp`a verb knäppte knäppt, pres. knäpper ORDLED: knäpp-er SUBST.: knäppande (till 1--3, 5 och 6), knäppning (till 1--3, 5 och 6)
  Svensk ordbok
 10. spel

  spel subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: spel-et
  Svensk ordbok