1. homoserin

  homoserin, en aminosyra som inte ingår i proteiner.
 2. homocystein

  homocystein, svavelinnehållande aminosyra som inte ingår i proteiner.

 3. potensmängd

  potensmängd, mängden av alla delmängder av en given mängd.
 4. Magnus Eriksson

  Magnus Eriksson, född 1316, död 1 december 1374, kung av Sverige 1319–64 och av Norge 1319–55, son till hertig Erik Magnusson och den norska prinsessan Ingeborg; gift 1335 med Blanka av Namur.

 5. donator

  donator, den som donerar något, givare, inom fysiken molekyl eller atom som kan avge elektroner.
 6. korstestning

  korstestning, äldre benämning på förenlighetsprov av givare och mottagare före blodtransfusion eller transplantation av benmärg eller organ.
 7. Gibea

  Gibea , biblisk ort, se Giva.
 8. Debye–Scherrer-metoden

  Debye–Scherrer-metoden, pulvermetoden, används för att studera materiens kristallina byggnad.
 9. pelikaner

  pelikaner, Pelecanidae, familj pelikanfåglar med 7 arter, alla i släktet Pelecanus.
 10. ekvation

  ekvation, ett (algebraiskt) sammanhang som uppfylls av en okänd storhet (ett obekant tal, vanligtvis betecknat med x).