1. transmitter

  transmitter, inom elektrotekniken en sändare, t.ex. radiosändare (se radio), eller givare med standardiserad utsignal.
 2. kontaktmikrofon

  kontaktmikrofon, givare som genom direkt beröring tar upp vibrationerna hos en ljudande kropp snarare än det utsända ljudet, vanligen i syfte att undgå störande omgivningsljud, t.ex. strupmikrofon, pianomikrofon.
 3. supplementvinkel

  supplementvinkel, vinkel som tillsammans med en given vinkel bildar en summa av 180°.
 4. komplementvinkel

  komplementvinkel, vinkel som tillsammans med en given vinkel bildar en summa av 90°.
 5. sängledning

  sängledning, ceremoni som innebar att bröllopsgästerna följde de nygifta till brudsängen, där de senare i allas åsyn kröp ned under täcket.
 6. obehagströskel

  obehagströskel, den svagaste ton som uppfattas som smärtsam vid en given frekvens; se hörsel.
 7. anonym

  anonym betyder egentligen ’utan namn’.
 8. styrautomat

  styrautomat, elektronisk utrustning använd i olika farkoster vilken styr dessa i önskade banor med hjälp av signaler från givare.
 9. lambdasond

  lambdasond, givare i reglersystem på förbränningsmotor som möjliggör noggrann kontroll av bränsle–luftblandningens sammansättning för att uppnå bästa reningseffekt med avgaskatalysator.
 10. sektor-scan

  sektor-scan, B-scan , metod vid medicinsk ultraljudsundersökning.