1. Pressductor

  Pressductor ®, varumärke för en magnetoelastisk givare.
 2. pyroelektrisk detektor

  pyroelektrisk detektor, givare som utnyttjar pyroelektricitet.
 3. Maria Elisabeth Rothmann

  Rothmann, Maria Elisabeth, pseudonymen M.E.R., 1875–1975, sydafrikansk (afrikaansspråkig) författare.
 4. dödsgåva

  dödsgåva, gåva som av gåvotagaren kan göras gällande först efter givarens död.
 5. a deo rex, a rege lex

  a deo rex, a rege lex, ’av Gud (är) kungen (given), av kungen (är) lagen (given)’.
 6. parabel

  parabel, plan öppen kurva, vars punkter har samma avstånd till en given punkt och en given rät linje.
 7. bondtolva

  bondtolva, ett gammalt svenskt kortspel för 2–4 spelare, besläktat med pinochle.
 8. instrumentbur

  instrumentbur, termometerbur, väderbur, konstruktion vid väderstationer som skyddar meteorologiska instrument mot strålning och nederbörd.
 9. expertsystem

  expertsystem, datorprogram som inom ett avgränsat kunskapsområde erbjuder ett stöd för problemlösning och beslutsfattande, jämförbart med förmågan hos mänskliga experter.

 10. planpolariserat ljus

  planpolariserat ljus, egentligen linjärpolariserat ljus, speciellt tillstånd hos ljus, i vilket dess fältvariationer endast sker i en riktning vinkelrätt mot utbredningsriktningen.