1. New Deal

  New Deal var de ekonomiska och sociala reformer som president Franklin D. Roosevelt genomförde i USA under 1930-talet för att stoppa den ekonomiska depressionen.

 2. radikalfeminism

  radikalfeminism är en riktning inom feminismen som i sig rymmer många olika uppfattningar.
 3. barometer

  barometer är ett instrument som mäter lufttryck.
 4. assisterad befruktning

  assisterad befruktning är metoder för att behandla personer som inte kan få barn genom samlag.
 5. logik

  logik är en gren av filosofin som formulerar bestämda regler för tänkandet.
 6. pelikaner

  pelikaner är en familj pelikanfåglar med sju arter. De lever främst i varma områden, närmast i Sydeuropa.
 7. muta

  muta är en gåva som överlämnas till en makthavare. Syftet är att påverka makthavaren så att givaren ska få något positivt i gengäld.
 8. sensor

  sensor är en anordning som känner av någonting.
 9. anonym

  anonym betyder egentligen ’utan namn’.
 10. IM

  IM är en svensk ideell organisation som arbetar för att bekämpa fattigdom och utanförskap.