1. Olof Mellberg

  Olof Mellberg är fotbollsspelare.
 2. radikalfeminism

  radikalfeminism är en riktning inom feminismen som i sig rymmer många olika uppfattningar.
 3. skärpedjup

  skärpedjup är ett begrepp som man använder vid fotografering.
 4. QR

  QR är en kod som består av ett kvadratiskt rutmönster som kan avläsas maskinellt.
 5. New Deal

  New Deal var de ekonomiska och sociala reformer som president Franklin D. Roosevelt genomförde i USA under 1930-talet för att stoppa den ekonomiska depressionen.

 6. logik

  logik är en gren av filosofin som formulerar bestämda regler för tänkandet.