1. Franklin D. Roosevelt

  Roosevelt, Franklin Delano, född 30 januari 1882, död 12 april 1945, amerikansk politiker (demokrat), president 1933–45.

 2. el-Alamein

  el-Alamein, al-˙Alamayn, litet järnvägssamhälle i norra Egypten, 100 km väster om Alexandria.
 3. lokaliseringsteori

  lokaliseringsteori, idéer och synsätt som utvecklats för att förklara verksamheters läge och bedöma de geografiska förutsättningarna för näringslivets utveckling.
 4. serumbehandling

  serumbehandling, behandling med serum från en annan människa eller från ett djur som motgift till en giftig substans som kommit in i kroppen, t.ex. vid ormbett.
 5. hörsel

  hörsel, förmåga att uppfatta ljud.

 6. psykisk störning

  psykisk störning, tillstånd av psykisk ohälsa som drabbar personligheten, känslolivet och kognitionen (hjärnans förmåga att tänka och korrekt tolka sinnesintryck) och som orsakar lidande och funktionsnedsättning.

 7. tyngd

  tyngd, tyngdkraft, den kraft som i en given referensram verkar på en kropp och ger den en acceleration lika stor som den lokala tyngdaccelerationen i denna referensram.
 8. induktiv givare

  induktiv givare, givare för bestämning av längder eller vinkelläge som grundas på förändring av induktansen vid en förskjutning av en järnkärna eller en spole.
 9. Stephen Hawking

  Hawking, Stephen, född 8 januari 1942, död 14 mars 2018, brittisk teoretisk fysiker, kosmolog och populärvetenskaplig författare.

 10. uppfinning

  uppfinning, anordning eller metod för att lösa ett tekniskt problem som fungerar på ett nytt och effektivare sätt än tidigare anordningar eller metoder.