1. analog givare

  analog givare, engelska transducer, anordning som känner av en fysikalisk storhet, t.ex. temperatur, och som vanligen lämnar en elektrisk signal som ett mått på storheten.
 2. ultraljud

  ultraljud, akustiska svängningar med så hög frekvens (högre än 20 kHz) att de inte kan uppfattas av det mänskliga örat.

 3. HLA-system

  HLA-system (engelska human leukocyte antigen system), grupp (system) av glykoproteiner som finns på ytan av flertalet celler i människokroppen och som fungerar som antigener (vävnadsantigener, transplantationsantigener).
 4. gas

  gas, ett av materiens tre vanliga aggregationstillstånd; för gas som energiteknisk term, se gasbränsle.
 5. uppfinning

  uppfinning, anordning eller metod för att lösa ett tekniskt problem som fungerar på ett nytt och effektivare sätt än tidigare anordningar eller metoder.

 6. John Lennon

  Lennon, John, född 9 oktober 1940, död 8 december 1980, brittisk sångare, musiker (gitarr, piano, orgel) och kompositör, under 1960-talet medlem i gruppen The Beatles.
 7. subjekt

  subjekt, grammatisk term för det satsled som tillsammans med predikatsledet (dvs. det finita verbet och dess bestämningar) utgör en sats.
 8. reciprocitet

  reciprocitet, ömsesidighet, inom kultur- och socialantropologi främst i samband med utbytestransaktioner i icke-monetära ekonomier, den s.k. gåvoekonomin (se ekonomisk antropologi och gåva).
 9. livslängdstabell

  livslängdstabell, tabell som visar hur en födelsekull kommer att minska genom dödsfall efter hand som åldern stiger, om dess medlemmar följer de förutsättningar om dödlighet som tabellen är baserad på.

 10. reformerta kyrkor

  reformerta kyrkor, kyrkor som fått sin prägel av Jean Calvin och hans reformation i Genève.