1. Milanković-cykler

  Milanković-cykler, samlingsnamn på de astronomiskt betingade förändringar i jordens orientering och bana kring solen som föreslagits orsaka variationer i klimatet över långa tidsskalor.
 2. John Lennon

  Lennon, John, född 9 oktober 1940, död 8 december 1980, brittisk sångare, musiker (gitarr, piano, orgel) och kompositör, under 1960-talet medlem i gruppen The Beatles.
 3. genetisk markör

  genetisk markör, igenkänningsställe i genomet (arvsmassan), vanligtvis relaterat till andra genetiska markörers eller kända geners position inom kromosomerna.
 4. uppenbarelse

  uppenbarelse, inom religionerna en gudomlig självmeddelelse från gudar, andar eller makter i en annan värld än vår.
 5. glykogenomsättning

  glykogenomsättning, nedbrytning, glykogenolys, och bildning, glykogensyntes, av glykogen i cellen.

 6. häckning

  häckning, hela den process som omfattar fåglars fortplantning.
 7. barometer

  barometer är ett instrument som mäter lufttryck.
 8. kaströrelse

  kaströrelse, rörelsen hos en kropp som med given begynnelsehastighet får röra sig under inverkan av tyngden.
 9. öbiogeografiska teorin

  öbiogeografiska teorin, förklaringsmodell för artrikedomen på öar, framlagd 1967 av de amerikanska ekologerna och evolutionsbiologerna Robert O. MacArthur och Edward O. Wilson.
 10. gas

  gas, ett av materiens tre vanliga aggregationstillstånd; för gas som energiteknisk term, se gasbränsle.