1. finska inbördeskriget

  finska inbördeskriget, väpnad kamp mellan borgerliga ”vita” och socialistiska ”röda” samhällsgrupper i Finland januari–maj 1918.

 2. analog givare

  analog givare, engelska transducer, anordning som känner av en fysikalisk storhet, t.ex. temperatur, och som vanligen lämnar en elektrisk signal som ett mått på storheten.
 3. termokemi

  termokemi, den del av termodynamiken som behandlar värmeutbytet vid kemiska processer.
 4. kalorimetri

  kalorimetri, mätning av värmemängd.
 5. mångfald

  mångfald, geometriskt objekt som kring var och en av sina punkter ser ut som det vanliga rummet (av godtycklig dimension).
 6. elasticitet

  elasticitet, egenskapen hos ett material eller ett föremål som deformerats genom mekanisk belastning att återta sin ursprungliga storlek och form när belastningen upphört.
 7. Madonna

  Madonna, egentligen Madonna Louise Ciccone, född 1958, amerikansk sångerska och skådespelerska.

 8. klimatmodell

  klimatmodell, fysikaliskt baserad matematisk datormodell som beskriver klimatsystemet på jorden.

 9. Alexander Skarsgård

  Skarsgård, Alexander, född 1976, skådespelare, även verksam i USA; son till Stellan Skarsgård, bror till Gustaf Skarsgård och Bill Skarsgård.

 10. ord

  ord, en språklig enhet av typen fot som språkanvändare brukar uppfatta som mer eller mindre given.