1. givet

  gi`vet prep. ORDLED: giv-et
  Svensk ordbok
 2. grundämne

  grundämne, element, ämne som uteslutande består av atomer med samma antal protoner i atomkärnan.
 3. givetium

  givetium, geologisk ålder, ca 392–385 miljoner år före nutid, som utgör yngre delen av den mellersta epoken av perioden devon.
 4. Argentina

  Argentina, stat i Sydamerika.

 5. buddha

  buddha, en hedersbeteckning (titel) inom buddhismen för individer som anses ha nått fullständig upplysning.
 6. diffusion

  diffusion, spontan materialtransport eller utbredning av ett ämne, orsakad av slumpvisa förändringar i egenrörelserna hos ämnets atomer eller molekyler.
 7. Columbus

  Columbus, europeiskt rymdlaboratorium uppsänt i februari 2008 och anslutet till den internationella rymdstationen, ISS.
 8. determinism

  determinism, filosofisk ståndpunkt enligt vilken allt som sker sker med nödvändighet, helt bestämt av förutgående orsaker eller andra redan givna villkor.
 9. atomkärna

  atomkärna, den centrala delen av atomen, dit den helt dominerande delen av massan är koncentrerad.

 10. lag

  lag. Man skiljer allmänt mellan normativa lagar, som föreskriver hur vi bör handla, och deskriptiva lagar, som beskriver faktiskt existerande samband, t.ex. i naturen.