1. glänsa

  glän`sa verb glänste glänst, pres. glänser ORDLED: gläns-er SUBST.: glänsande; glans
  Svensk ordbok
 2. cyanobakterier

  cyanobakterier, blågrönbakterier, Cyanobacteria, stor och varierad grupp fotosyntetiserande bakterier som förekommer över hela jorden, såväl på land som i vatten.
 3. halogener

  halogener, sammanfattande namn på de fem grundämnena i periodiska systemets grupp 17 (VII B): fluor, klor, brom, jod och astat.

 4. belladonna

  belladonna, Atropa bella-donna, art i familjen potatisväxter.
 5. argument

  argument, skäl för eller emot riktigheten av ett visst påstående eller en viss uppfattning.
 6. guld

  guld är en gul, glänsande och mycket tung metall.
 7. metaller

  metaller är en stor grupp av grundämnen som leder elektricitet och värme bra.

 8. magnetit

  magnetit, något oegentligt kallat svartmalm, starkt magnetiskt mineral med sammansättningen Fe 3O 4.
 9. sälg

  sälg är en växt som växer antingen som en stor buske eller som ett träd.
 10. metallisk bindning

  metallisk bindning är en typ av kemisk bindning som finns mellan atomerna i en metall.