1. hassel

  hassel, Corylus avellana, art i familjen björkväxter.
 2. skor

  skor, fotbeklädnader, vilkas ovandel täcker större eller mindre del av foten men högst når till vristen.
 3. vresalm

  vresalm är ett träd.
 4. karljohan

  karljohan, stensopp, Boletus edulis, art i basidsvampsordningen Boletales.
 5. netto

  netto, efter (mer eller mindre vedertagna) avdrag; ofta som förled i sammansättningar, t.ex. nettovikt, en varas vikt utan emballage.
 6. Alice

  Alice, äppelsort (dessertäpple) framställd vid Balsgård i Skåne genom en frösådd 1943, på marknaden sedan 1964.
 7. personnamn

  personnamn, i vetenskapliga sammanhang även antroponym, namn på en enskild, mänsklig individ.
 8. fenol

  fenol, beteckning för karbolsyra, hydroxibensen, C6H5OH, den enklaste aromatiska hydroxiföreningen.

 9. johannesbröd

  johannesbröd,, johannesbrödträd, carob, Ceratonia siliqua, art i familjen ärtväxter.
 10. hästkastanj

  hästkastanj, Aesculus hippocastanum, art i familjen kinesträdsväxter.