1. giftkremla

  giftkremla, Russula emetica, art i basidsvampordningen Russulales.
 2. kaninpunggrävlingar

  kaninpunggrävlingar, Thylacomyidae, familj pungdjur med två arter i Australien: större kaninpunggrävling ( Macrotis lagotis), som numera är sällsynt, och mindre kaninpunggrävling ( M. leucura), som troligen dog ut på 1930-talet.
 3. bromsar

  bromsar är en familj stora flugor som lever i hela världen.
 4. Oranie

  Oranie, äppelsort (dessert- och matäpple), med okänt ursprung, vilken fanns i Sverige och Finland före 1850 och anses ha spridits från Skåne.
 5. Husmoder

  Husmoder, ’Mère de Ménage’, äppelsort (matäpple) som troligen härstammar från Tyskland.
 6. Cox’s Pomona

  Cox’s Pomona, brittisk äppelsort som uppkom genom frösådd 1824.
 7. amalgam

  amalgam, fyra olika silver–kvicksilvermineral, alla metalliskt glänsande i silvervitt.
 8. järnek

  järnek, kristtorn, Ilex aquifolium, art i familjen järneksväxter.
 9. hundloka

  hundloka, hundkäx, Anthriscus sylvestris, art i familjen flockblommiga växter.
 10. isstarr

  isstarr, Carex glacialis, art i växtfamiljen halvgräs.