1. William Gladstone

  Gladstone, William Ewart, född 29 december 1809, död 19 maj 1898, brittisk statsman, premiärminister 1868–74, 1880–85, 1886 och 1892–94.
 2. gladligen

  gladligen se gladeligen
  Svensk ordbok
 3. gladlig

  gladlig se gladelig
  Svensk ordbok
 4. glada

  gla`da subst. ~n glador ORDLED: glad-an
  Svensk ordbok
 5. gladelig

  gla`delig el. gla`dlig adj. ~t ORDLED: glad(e)-lig
  Svensk ordbok
 6. gladfotboll

  gla`dfotboll subst. ~en ORDLED: glad--fot-boll-en
  Svensk ordbok
 7. gladjazz

  gla`djazz subst. ~en ORDLED: glad--jazz-en
  Svensk ordbok
 8. gladeligen

  gla`deligen el. gla`dligen adv. ORDLED: glad(e)-lig-en
  Svensk ordbok
 9. gladlynt

  gla`dlynt [kort el. långt y] adj., neutr. ~ ORDLED: glad--lyn-ta
  Svensk ordbok
 10. gladeligt

  gla`deligt adv. ORDLED: glade-ligt
  Svensk ordbok