1. gladdes

  gladdes se glädjas
  Svensk ordbok
 2. romantik

  romantik, kulturströmning som genomsyrade västerländskt tänkande och skapande från slutet av 1700-talet till mitten av 1800-talet.
 3. gladde

  gladde se glädja
  Svensk ordbok
 4. Arne Källerud

  Källerud, Arne, 1913–81, skådespelare.
 5. Ilie Năstase

  Năstase, Ilie, född 1946, rumänsk tennisspelare.
 6. konsthantverk och konstindustri

  konsthantverk och konstindustri, gemensam benämning på konstnärligt formgivna bruks- och prydnadsföremål, framställda som hantverk eller med maskinella hjälpmedel.
 7. glädja

  glä`dja verb gladde glatt, pres. gläder ORDLED: gläd-er SUBST.: glädjande
  Svensk ordbok
 8. glädjas

  glä`djas verb gladdes glatts, pres. gläd(e)s ORDLED: glädj-as SUBST.: glädje
  Svensk ordbok
 9. glädja sig

  glä`dja sig verb gladde glatt, pres. gläder ORDLED: gläd-er SUBST.: glädje
  Svensk ordbok
 10. utebli

  u`tebli äv. u`tebliva verb uteblev uteblivit utebliven uteblivna, pres. uteblir äv. utebliver ORDLED: ute--bliv-it SUBST.: uteblivande
  Svensk ordbok