1. Winston Churchill

  Churchill, Sir Winston Spencer, född 30 november 1874, död 24 januari 1965, brittisk politiker och författare; jämför släktartikel Churchill.

 2. motkraft

  motkraft är en kraft som motverkar en annan kraft

 3. kvävebindande bakterier

  kvävebindande bakterier, kvävefixerande bakterier, bakterier som genom att omvandla (reducera) molekylärt kväve (N 2) till ammoniak (NH 3) kan tillgodose hela sitt behov av organiskt kväve.
 4. friktionskraft

  friktionskraft, kraft motriktad rörelseriktningen för en kropp i glidning på en yta.
 5. grafit

  grafit, mineral som utgör en modifikation av grundämnet kol.

 6. lava

  lava, bergartssmälta (magma) som flutit ut på den fasta jordytan, men även namnet på stelningsprodukten, dvs. lavabergarten.
 7. koncentration

  koncentration, inriktande och kvarhållande av uppmärksamheten på en bestämd typ av information eller på en viss aktivitet.
 8. jordskred

  jordskred är en snabb rörelse i jorden på en slänt.
 9. grafen

  grafen, material bestående av ett enda lager kolatomer inordnade i ett hexagonalt mönster, liknande ett hönsnät.

 10. kreolspråk

  kreolspråk, numera teknisk term för ett språk som har fått större delen av sitt ordförråd från ett annat språk men vars grammatik avviker starkt från det språket.