1. sena

  sena, tendo, bindvävsstruktur, vanligen långsträckt med rundad tvärsnittsyta, som förbinder muskel med skelettstruktur och överför sammandragning (kontraktion) av muskeln till skelettdelen.
 2. jordskred

  jordskred är en snabb rörelse i jorden på en slänt.
 3. lungsäck

  lungsäck, pleura , dubbelväggig, tunn säck som omsluter vardera lungan.
 4. regnbåge

  regnbåge är ett ljusfenomen på himlen som uppkommer när solen lyser genom regn.
 5. centrosom

  centrosom är en organell, alltså ett miniorgan inuti en cell. 

 6. lavin

  lavin (över tyska Lawine, av medeltidslatin lavina ’jordskred’, av latin labor ’glida’, ’falla’), snöskred, snabb massrörelse av snö utför en bergsida.
 7. mikroevolution

  mikroevolution, utveckling genom små förändringar och successiv anpassning inom en art.
 8. bergskedja

  bergskedja kallas ett stort område med många berg som hänger samman.

 9. spor

  spor, hos växter, alger och svampar en en- till flercellig, könlös förökningskropp, som ofta bildas av ett särskilt organ, ett sporangium, och som frigörs och utvecklas till en ny individ.

 10. konformation

  konformation, kemisk term för atomarrangemang i molekyler då omvandlingen av ett atomarrangemang till ett annat skiljer sig åt genom låga energibarriärer (till skillnad mot konfigurationer som skiljer sig åt genom höga energibarriärer).