1. uppsprickande

  upp`sprickande adj., ingen böjning ORDLED: upp--sprick-ande
  Svensk ordbok
 2. kasa

  ka`sa verb ~de ~t ORDLED: kas-ar SUBST.: kasande
  Svensk ordbok
 3. skare

  ska`re subst. ~n ORDLED: skar-en
  Svensk ordbok
 4. glidljud

  gli`dljud subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: glid--ljud-et
  Svensk ordbok
 5. glidflykt

  gli`dflykt subst. ~en ORDLED: glid--flykt-en
  Svensk ordbok
 6. glidflygplan

  gli`dflygplan subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: glid--flyg-plan-et
  Svensk ordbok
 7. löneglidning

  lö`neglidning subst. ~en ~ar ORDLED: löne--glid-ning-en
  Svensk ordbok
 8. med

  3med subst. ~en ~ar el. me`de meden medar ORDLED: med-en
  Svensk ordbok
 9. slipover

  slipover [-å´-] subst. ~n, slipovrar äv. slipovers ORDLED: slip-ovr-ar
  Svensk ordbok
 10. glaci

  glaci´ subst. ~n äv. ~en, ~er ORDLED: glac-in
  Svensk ordbok