1. åra

  å`ra subst. ~n åror ORDLED: år-an
  Svensk ordbok
 2. kärv

  kärv adj. ~t
  Svensk ordbok
 3. skena

  1ske`na subst. ~n skenor ORDLED: sken-an
  Svensk ordbok
 4. före

  3fö`re subst. ~t ~n ORDLED: för-et
  Svensk ordbok
 5. slippa

  slipp`a verb slapp sluppit, pres. slipper ORDLED: slipp-er SUBST.: slippande (till 1)
  Svensk ordbok
 6. svälja

  sväl`ja verb svalde svalt, pres. sväljer ORDLED: svälj-er SUBST.: sväljande, sväljning
  Svensk ordbok
 7. sladda

  sladd`a verb ~de ~t ORDLED: sladd-ar SUBST.: sladdande, sladdning (till 1 och 2)
  Svensk ordbok
 8. rutscha

  rut`scha verb ~de ~t ORDLED: rutsch-ar SUBST.: rutschande, rutschning; rutsch
  Svensk ordbok
 9. slug

  slug adj. ~t
  Svensk ordbok
 10. tiger

  ti´ger subst. ~n tigrar ORDLED: tigr-ar
  Svensk ordbok