1. hal

  hal adj. ~t
  Svensk ordbok
 2. smyga

  smy`ga verb smög smugit smugen smugna, pres. smyger ORDLED: smyg-er SUBST.: smygande (till 1 och 2), smygning (till 1 och 2)
  Svensk ordbok
 3. slipa

  sli`pa verb ~de ~t ORDLED: slip-ar SUBST.: slipande, slipning
  Svensk ordbok
 4. sväva

  svä`va verb ~de ~t ORDLED: sväv-ar SUBST.: svävande, svävning
  Svensk ordbok
 5. rasa

  ra`sa verb ~de ~t ORDLED: ras-ar SUBST.: rasande; 2ras (till 1)
  Svensk ordbok
 6. segla

  se`gla verb ~de ~t ORDLED: segl-ar SUBST.: seglande, segling
  Svensk ordbok
 7. vagn

  vagn [vaŋ´n] subst. ~en ~ar ORDLED: vagn-en
  Svensk ordbok
 8. rulle

  rull`e subst. ~n rullar ORDLED: rull-en
  Svensk ordbok
 9. rulla

  1rull`a verb ~de ~t ORDLED: rull-ar SUBST.: rullande (till 1--3 och 5), rullning (till 1--3 och 5)
  Svensk ordbok