1. flytande kristaller

  flytande kristaller (engelska liquid crystals), vätskekristaller, materieformer med väldefinierade ordningsstrukturer och symmetrier som i viss mening ligger mellan vätskors och kristallers.

 2. Aischylos

  Aischylos, ca 525–456 f.Kr., grekisk dramatiker, död på Sicilien, där han flera gånger gästade kung Hieron av Syrakusa.
 3. bottentopografi

  bottentopografi, havsbottnarnas ytformer. Havet täcker 70,8 % av jordytan, och dess medeldjup är 3 730 m.
 4. lokomotion

  lokomotion, djurens rörelsesätt.
 5. slup

  slup, större skeppsbåt (livräddningsbåt).
 6. liror

  liror, Procellariidae, familj stormfåglar med cirka 90 arter vid alla hav.

 7. glid

  glid subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: glid-et
  Svensk ordbok
 8. glacialerosion

  glacialerosion, all nötning, slipning, lossbrytning och upplockning av berg- och jordmaterial som sker genom inverkan av en glaciär eller inlandsis.
 9. skred

  skred är en snabb rörelse i jorden eller snön på en slänt.
 10. oceanbottenspridning

  oceanbottenspridning, havsbottenspridning, process varigenom oceanisk litosfär glider isär vid mittoceaniska ryggar med en spridningshastighet upp till 20 cm per år.