1. jordenruntflygning.

  jordenruntflygning. Fyra tvåsitsiga öppna biplan Douglas World Cruiser från USA:s arméflyg startade 17 mars 1924 på den första jordenruntflygningen.
 2. Elinor Glyn

  Glyn, Elinor, 1864–1943, brittisk författare.
 3. draglina

  dra`glina subst. ~n draglinor ORDLED: drag--lin-an
  Svensk ordbok
 4. jaglina

  ja`glina subst. ~n jaglinor ORDLED: jag--lin-an
  Svensk ordbok
 5. glinder

  glin´der subst. glindret, plur. ~, best. plur. glindren el. ~na ORDLED: glindr-et
  Svensk ordbok