1. Glis

  Glis, det vetenskapliga namnet på ett släkte sovmöss med en art, sjusovare.
 2. glis

  3glis subst. ~et ORDLED: glis-et
  Svensk ordbok
 3. glis

  1glis subst. ~en ORDLED: glis-en
  Svensk ordbok
 4. glis

  2glis subst. ~en ~ar ORDLED: glis-en
  Svensk ordbok
 5. glissando

  glissando, förkortat gliss, musikterm som betecknar en snabb skalrörelse vilken sammanbinder tonerna i ett intervall.
 6. Glissons slynga

  Glissons slynga, gördel som sätts runt haka och nacke för att åstadkomma sträckning av ryggraden, t.ex. vid nackspärr eller fraktur i halsryggen.
 7. Glissons kapsel

  Glissons kapsel, anatomisk term för bindvävshöljet runt blodkärlen i leverporten.
 8. Édouard Glissant

  Glissant, Édouard, 1928–2011, fransk författare.
 9. glisa

  gli`sa verb gliste glist, pres. gliser ORDLED: glis-er SUBST.: glisande; 3glis
  Svensk ordbok
 10. glissando

  glissan´do subst. ~t ~n ORDLED: gliss-and-ot
  Svensk ordbok