1. glissando

  glissando, förkortat gliss, musikterm som betecknar en snabb skalrörelse vilken sammanbinder tonerna i ett intervall.
 2. Glissons slynga

  Glissons slynga, gördel som sätts runt haka och nacke för att åstadkomma sträckning av ryggraden, t.ex. vid nackspärr eller fraktur i halsryggen.
 3. Glissons kapsel

  Glissons kapsel, anatomisk term för bindvävshöljet runt blodkärlen i leverporten.
 4. Édouard Glissant

  Glissant, Édouard, 1928–2011, fransk författare.
 5. glissando

  glissan´do subst. ~t ~n ORDLED: gliss-and-ot
  Svensk ordbok