1. glob

  glob är ett klot med en kartbild som visar stjärnhimlen, jorden eller någon annan himlakropp, till exempel månen.
 2. glob

  glob subst. ~en ~er ORDLED: glob-en
  Svensk ordbok
 3. P V Glob

  Glob, Peter Vilhelm, 1911–85, dansk arkeolog, professor i Aarhus 1949–60, riksantikvarie 1960–81.
 4. Globen

  Globen är en stor byggnad i Stockholm.
 5. Globe Theatre

  Globe Theatre, den berömda teater i London där flera av Shakespeares största skådespel uruppfördes.
 6. globetrotter

  globetrotter, person som reser ofta och i alla världsdelar, framför allt som turist.
 7. global

  global betyder världsomfattande och innebär att något gäller hela jordklotet, ”globen”.
 8. globuliner

  globuliner, förr ofta använd benämning på sådana proteiner som är olösliga i vatten men lösliga i utspädd saltlösning och som fälls ut vid tillsats av ammoniumsulfat.
 9. globalbegränsning

  globalbegränsning, inom sjörätten använd term för redaransvarets begränsning.
 10. globin

  globin, gemensam benämning på de polypeptider som ingår i hemoglobin och myoglobin.