1. globuskänsla

  globuskänsla, känsla av en klump i halsen som tar emot vid sväljning och andning.
 2. globalisering

  globalisering, förändringsprocess varigenom stater och samhällen över hela jorden knyts samman i ömsesidiga beroendeförhållanden.
 3. Globulariaceae

  Globulariaceae, det vetenskapliga namnet på familjen bergskrabbeväxter.
 4. Globicephala

  Globicephala, det vetenskapliga namnet på släktet grindvalar.
 5. globul

  globul, astronomiskt objekt bestående av ett mörkt, kompakt molekylmoln med avrundad eller utdragen form.
 6. Globularia

  Globularia, det vetenskapliga namnet på växtsläktet bergskrabbor.
 7. globigerinaslam

  globigerinaslam, äldre namn på foraminiferslam.
 8. Globo

  Globo, egentligen Grupo Globo, Latinamerikas största mediekoncern, ägd av familjen Marinho och med huvudkontor i Rio de Janeiro, Brasilien.

 9. global marknadsföring

  global marknadsföring, form av internationell marknadsföring där företagen är globalt inriktade avseende sin strategiutveckling och dess genomförande.
 10. global fördunkling

  global fördunkling, global dimming, att solens direkta strålning på jordytan minskar genom bildningen av mikroskopiskt små partiklar, aerosoler, som sprider solljuset.