1. globus pallidus

  globus pallidus, pallidum, anatomisk term för en del av hjärnans linskärna, nucleus lentiformis, tillhörande extrapyramidala systemet.
 2. global läsmetod

  global läsmetod, metod i den första läsundervisningen där utgångspunkten är meningsbärande språkliga helheter.
 3. global change

  global change, sammanfattande benämning på förändringar i den globala miljön, speciellt de snabba förändringar som orsakas av människan.
 4. globala uppvärmningen

  globala uppvärmningen, se global uppvärmning.
 5. global afasi

  global afasi, total förlust av språket.
 6. global uppvärmning

  global uppvärmning, engelska global warming, den konstaterade ökningen av medeltemperaturen på jordytan sedan slutet av 1800-talet.
 7. Globala fröbanken på Svalbard

  Globala fröbanken på Svalbard, se Svalbard Global Seed Vault.
 8. globala målen för hållbar utveckling

  globala målen för hållbar utvecklingl är 17 mål som medlemsländerna i FN har kommit överens om för att skapa en hållbar utveckling på jorden.

 9. global

  globa´l adj. ~t ORDLED: glob-al
  Svensk ordbok
 10. globetrotter

  globetrotter [glåo´btråt-] subst. ~n, globetrottrar el. ~s ORDLED: globe--trott-ern
  Svensk ordbok