1. global

  global sägs i egentlig betydelse en företeelse vara som omfattar hela världen.
 2. global

  globa´l adj. ~t ORDLED: glob-al
  Svensk ordbok
 3. global uppvärmning

  global uppvärmning kallar man den ökning av medeltemperaturen på jordytan som skett sedan slutet av 1800-talet.

 4. global afasi

  global afasi, total förlust av språket.
 5. global fördunkling

  global fördunkling, global dimming, att solens direkta strålning på jordytan minskar genom bildningen av mikroskopiskt små partiklar, aerosoler, som sprider solljuset.
 6. global marknadsföring

  global marknadsföring, form av internationell marknadsföring där företagen är globalt inriktade avseende sin strategiutveckling och dess genomförande.
 7. global läsmetod

  global läsmetod, metod i den första läsundervisningen där utgångspunkten är meningsbärande språkliga helheter.
 8. global change

  global change, sammanfattande benämning på förändringar i den globala miljön, speciellt de snabba förändringar som orsakas av människan.
 9. Svalbard Global Seed Vault

  Svalbard Global Seed Vault, SGSV, Svalbard globale frøhvelv, Globala fröbanken på Svalbard, anläggning för säker förvaring av dubbletter av frösamlingar som finns hos genbanker.

 10. Mars Global Surveyor

  Mars Global Surveyor, amerikansk rymdsond uppsänd 7 november 1996 och i satellitbana kring planeten Mars sedan 11 september 1997.