1. fakir

  fakir, ursprungligen en benämning på en tiggande dervisch, dvs. en anhängare av vissa sufiska brödraskap inom islam.
 2. flyg

  flyg, samlingsord för olika typer av luftfarkoster, deras framförande och utnyttjande samt därtill hörande anordningar och verksamheter på marken.
 3. plast

  plast, syntetiskt material bestående av en eller ibland flera polymerer samt ett flertal tillsatsämnen.

 4. vindenergi

  vindenergi är den energi som finns i vindarna.

 5. Union Network International

  Union Network International, global facklig international, se UNI.
 6. drönare

  drönare, vanlig benämning på förarlös flygfarkost för militärt eller civilt bruk.

 7. svavel

  svavel, icke-metalliskt grundämne som tillhör syregruppen (kalkogenerna), periodiska systemets grupp 16, kemiskt tecken S.
 8. miljösociologi

  miljösociologi, inriktning inom sociologin där det moderna samhällets relation med naturen studeras, utvecklad från slutet av 1970-talet av de amerikanska sociologerna William R. Catton och Riley E. Dunlap.
 9. Mars

  Mars, symbol ♂, den yttersta av de jordliknande planeterna, kallad ”den röda planeten”.
 10. Amphionidacea

  Amphionidacea, ordning räklika marina storkräftor med en enda art, Amphionides reynaudii [-na u-], med global utbredning.