1. landformer

  landformer, jordytans terrängformer, bildade genom ett samspel mellan uppbyggande och nedbrytande processer.
 2. sjöhästar

  sjöhästar, Hippocampinae, underfamilj kantnålsfiskar med släktet sjöhästar ( Hippocampus), totalt ca 30 arter, huvudsakligen i tropiska hav.
 3. kväve

  kväve, nitrogen, gasformigt grundämne i periodiska systemets grupp 15, huvudbeståndsdel i atmosfären, kemiskt tecken N, som kvävgas N2.
 4. istider

  istider, glacialer, tidsperioder kännetecknade av omfattande kontinentala nedisningar.
 5. universell

  universell (franska universel, av latin universalis ’allmän’, se vidare universal-), allomfattande, som gäller överallt och alltid; ibland, med inskränkt betydelse: som gäller hela världen, global.
 6. tändsticksindustri

  tändsticksindustri, delbransch inom kemisk industri.
 7. Nicholas J Shackleton

  Shackleton, Sir Nicholas John, 1937–2006, brittisk geolog, professor vid Cambridge University från 1991.
 8. planetariska cirkulationen

  planetariska cirkulationen, plane­tära cirkulationen, inom meteorologi en mindre vanlig benämning på atmosfärens globala cirkulation.
 9. peak oil

  peak oil, den tidpunkt då den globala oljeproduktionen når ett maximum för att sedan kontinuerligt avta, se oljeproduktionstopp.
 10. Edward Snowden-affären

  Edward Snowden-affären, benämning som kopplas till avslöjandet att den amerikanska underrättelsetjänsten NSA övervakat data- och teletrafik runtom i världen.