1. UBS AG

  UBS AG, schweizisk affärsbank med huvudkontor i Zürich och Basel, bildad 1998 genom sammanslagning av Union Bank of Switzerland och Swiss Bank Corporation.
 2. Kontrollhudar International AB

  Kontrollhudar International AB, KHi, Lund, organisation för uppköp, förädling och global marknadsföring av hudar, skinn, naturtarm, konsttarm och andra charkförnödenheter.
 3. statspraxis

  statspraxis, staternas agerande i internationella sammanhang.
 4. importkvotering

  importkvotering, kvantitativ begränsning av importen av en viss vara till ett land.
 5. GNSS

  GNSS, Global Navigation Satellite System, den internationellt använda benämningen på navigationssatelliter i allmänhet.
 6. IGBP

  IGBP, International Geosphere–Biosphere Programme, omfattande internationellt forskningsprogram rörande förändringar inom geosfären och biosfären.
 7. vegetationstyp

  vegetationstyp, övergripande enhet inom global vegetationsgeografi, såsom tajga, tundra, savann och regnskog.
 8. Saskia Sassen

  Sassen, Saskia, född 1949, amerikansk sociolog, professor i sociologi vid Columbia University och London School of Economics.

 9. Chico Mendes

  Mendes, Francisco ( Chico), 1944–88, brasiliansk gummitappare.
 10. Earth Hour

  Earth Hour, global miljömanifestation arrangerad av Världsnaturfonden WWF.