1. kvinnorörelse

  kvinnorörelse, frivillig samverkan i syfte att upphäva kvinnors underordnade samhällsställning.
 2. utbredd

  u`tbredd adj. utbrett ORDLED: ut--bredd
  Svensk ordbok
 3. världsomfattande

  världsomfattande [vä`rds-] adj., ingen böjning ORDLED: världs--om-fatt-ande
  Svensk ordbok
 4. datanät

  da`tanät subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: data--nät-et
  Svensk ordbok
 5. motorväg

  mo`torväg subst. ~en ~ar ORDLED: mot-or--väg-en
  Svensk ordbok
 6. surfa

  sur`fa verb ~de ~t ORDLED: surf-ar SUBST.: surfande, surf(n)ing
  Svensk ordbok