1. radiofrekvens

  radiofrekvens, frekvens i det elektromagnetiska spektret som kan användas för radiokommunikation, se frekvensband.
 2. miljöförstöring

  miljöförstöring, förändringar som åstadkommits genom människans aktiviteter, i regel som bieffekter av något slags målmedvetet handlande, och vilka direkt eller indirekt också drabbar människan.
 3. Agenda 2030

  Agenda 2030, resolution för hållbar utveckling antagen av FN:s generalförsamling 25 september 2015 i samband med FN:s 70-årsjubileum.

 4. rödlista

  rödlista, förteckning över arter som anses löpa risk att försvinna från en region, ett land eller hela världen.
 5. McGraw-Hill

  McGraw-Hill, New York, tidigare amerikansk mediekoncern, grundad 1888, sedan 2013 verksam under namnet McGraw-Hill Financial med inriktning på finansiell rådgivning och analys.
 6. Ovide Decroly

  Decroly, Ovide, 1871–1932, belgisk psykiater, pionjär för skolning av psykiskt abnorma barn.
 7. flod

  flod, älv, vattendrag som är större än bäckar och åar.
 8. Finn Strømsted

  Strømsted, Finn, 1925–2003, norsk lyriker och bildkonstnär.
 9. Indien

  Indien, förbundsrepublik i södra Asien.

 10. UBS AG

  UBS AG, schweizisk affärsbank med huvudkontor i Zürich och Basel, bildad 1998 genom sammanslagning av Union Bank of Switzerland och Swiss Bank Corporation.