1. svavel

  svavel, icke-metalliskt grundämne som tillhör syregruppen (kalkogenerna), periodiska systemets grupp 16, kemiskt tecken S.
 2. Mars

  Mars, symbol ♂, den yttersta av de jordliknande planeterna, kallad ”den röda planeten”.
 3. Union Network International

  Union Network International, global facklig international, se UNI.
 4. planetariska cirkulationen

  planetariska cirkulationen, plane­tära cirkulationen, inom meteorologi en mindre vanlig benämning på atmosfärens globala cirkulation.
 5. Edward Snowden-affären

  Edward Snowden-affären, benämning som kopplas till avslöjandet att den amerikanska underrättelsetjänsten NSA övervakat data- och teletrafik runtom i världen.

 6. sjöhästar

  sjöhästar, Hippocampinae, underfamilj kantnålsfiskar med släktet sjöhästar ( Hippocampus), totalt ca 30 arter, huvudsakligen i tropiska hav.
 7. kväve

  kväve, nitrogen, gasformigt grundämne i periodiska systemets grupp 15, huvudbeståndsdel i atmosfären, kemiskt tecken N, som kvävgas N2.
 8. peak oil

  peak oil, den tidpunkt då den globala oljeproduktionen når ett maximum för att sedan kontinuerligt avta, se oljeproduktionstopp.
 9. istider

  istider, glacialer, tidsperioder kännetecknade av omfattande kontinentala nedisningar.
 10. Amphionidacea

  Amphionidacea, ordning räklika marina storkräftor med en enda art, Amphionides reynaudii [-na u-], med global utbredning.