1. miljösociologi

  miljösociologi, inriktning inom sociologin där det moderna samhällets relation med naturen studeras, utvecklad från slutet av 1970-talet av de amerikanska sociologerna William R. Catton och Riley E. Dunlap.
 2. IUGG

  IUGG, International Union of Geodesy and Geophysics , organisation som grundades 1923 för att koordinera och främja den globala utvecklingen inom geodesi och geofysik.
 3. Saskia Sassen

  Sassen, Saskia, född 1949, amerikansk sociolog, professor i sociologi vid Columbia University och London School of Economics.

 4. växthuseffekten

  växthuseffekten, den värmande inverkan som atmosfären utövar på jordytan på grund av sin förmåga att släppa igenom, absorbera eller reflektera strålning av olika våglängder.

 5. universell

  universell (franska universel, av latin universalis ’allmän’, se vidare universal-), allomfattande, som gäller överallt och alltid; ibland, med inskränkt betydelse: som gäller hela världen, global.
 6. landformer

  landformer, jordytans terrängformer, bildade genom ett samspel mellan uppbyggande och nedbrytande processer.
 7. Shiing-shen Chern

  Chern, Shiing-shen ( Chen Xingshen), 1911–2004, kinesisk-amerikansk matematiker.
 8. radiofrekvens

  radiofrekvens, frekvens i det elektromagnetiska spektret som kan användas för radiokommunikation, se frekvensband.
 9. miljöförstöring

  miljöförstöring, förändringar som åstadkommits genom människans aktiviteter, i regel som bieffekter av något slags målmedvetet handlande, och vilka direkt eller indirekt också drabbar människan.
 10. Agenda 2030

  Agenda 2030, resolution för hållbar utveckling antagen av FN:s generalförsamling 25 september 2015 i samband med FN:s 70-årsjubileum.