1. rödlista

  rödlista, förteckning över arter som anses löpa risk att försvinna från en region, ett land eller hela världen.
 2. Finn Strømsted

  Strømsted, Finn, 1925–2003, norsk lyriker och bildkonstnär.
 3. McGraw-Hill

  McGraw-Hill, New York, tidigare amerikansk mediekoncern, grundad 1888, sedan 2013 verksam under namnet McGraw-Hill Financial med inriktning på finansiell rådgivning och analys.
 4. Ovide Decroly

  Decroly, Ovide, 1871–1932, belgisk psykiater, pionjär för skolning av psykiskt abnorma barn.
 5. flod

  flod, älv, vattendrag som är större än bäckar och åar.
 6. Indien

  Indien, förbundsrepublik i södra Asien.

 7. UBS AG

  UBS AG, schweizisk affärsbank med huvudkontor i Zürich och Basel, bildad 1998 genom sammanslagning av Union Bank of Switzerland och Swiss Bank Corporation.
 8. Kontrollhudar International AB

  Kontrollhudar International AB, KHi, Lund, organisation för uppköp, förädling och global marknadsföring av hudar, skinn, naturtarm, konsttarm och andra charkförnödenheter.
 9. statspraxis

  statspraxis, staternas agerande i internationella sammanhang.
 10. importkvotering

  importkvotering, kvantitativ begränsning av importen av en viss vara till ett land.