1. 5G

  5G,  femte generationens mobiltelefoni, digitalt kommunikationssystem med mångfaldigt högre prestanda än dagens 4G-system med planerad användning från omkring 2020. 

 2. Saudiarabien

  Saudiarabien, stat på Arabiska halvön, sydvästra Asien.

 3. vaccination

  vaccination, framkallande av immunologiskt skydd mot en viss sjukdom, oftast infektionssjukdom, genom tillförsel av ämnen från den sjukdomsframkallande organismen.

 4. Japan

  Japan, stat i östra Asien.

 5. släktskap

  släktskap, i konventionell mening genetiska relationer mellan individer och, utvidgat, familjesamhörighet utan blodsband.
 6. kvinnorörelse

  kvinnorörelse, frivillig samverkan i syfte att upphäva kvinnors underordnade samhällsställning.
 7. djurgeografi

  djurgeografi, zoogeografi, den del av biogeografin som behandlar djurens geografiska utbredning (förr och nu) och de bakomliggande orsakssammanhangen.
 8. epidemi

  epidemi, tillfällig anhopning av en företeelse i en definierad grupp eller i ett definierat geografiskt område.
 9. rock

  rock, samlande genrebenämning på musikstilar som vuxit fram ur rock’n’roll sedan mitten av 1950-talet.
 10. Europa

  Europa, jordens minsta världsdel efter Oceanien, utgörande 1/5 av kontinenten Eurasien.