1. drönare

  drönare, vanlig benämning på förarlös flygfarkost för militärt eller civilt bruk.

 2. svavel

  svavel, icke-metalliskt grundämne som tillhör syregruppen (kalkogenerna), periodiska systemets grupp 16, kemiskt tecken S.
 3. SGSV

 4. Mars

  Mars, symbol ♂, den yttersta av de jordliknande planeterna, kallad ”den röda planeten”.
 5. sjöhästar

  sjöhästar, Hippocampinae, underfamilj kantnålsfiskar med släktet sjöhästar ( Hippocampus), totalt ca 30 arter, huvudsakligen i tropiska hav.
 6. kväve

  kväve, nitrogen, gasformigt grundämne i periodiska systemets grupp 15, huvudbeståndsdel i atmosfären, kemiskt tecken N, som kvävgas N2.
 7. Union Network International

  Union Network International, global facklig international, se UNI.
 8. istider

  istider, glacialer, tidsperioder kännetecknade av omfattande kontinentala nedisningar.
 9. planetariska cirkulationen

  planetariska cirkulationen, plane­tära cirkulationen, inom meteorologi en mindre vanlig benämning på atmosfärens globala cirkulation.
 10. Amphionidacea

  Amphionidacea, ordning räklika marina storkräftor med en enda art, Amphionides reynaudii [-na u-], med global utbredning.