1. peak oil

  peak oil, den tidpunkt då den globala oljeproduktionen når ett maximum för att sedan kontinuerligt avta, se oljeproduktionstopp.
 2. miljösociologi

  miljösociologi, inriktning inom sociologin där det moderna samhällets relation med naturen studeras, utvecklad från slutet av 1970-talet av de amerikanska sociologerna William R. Catton och Riley E. Dunlap.
 3. globalisering

  globalisering innebär att länder, företag och människor i världen blir alltmer beroende av varandra.

 4. Edward Snowden-affären

  Edward Snowden-affären, benämning som kopplas till avslöjandet att den amerikanska underrättelsetjänsten NSA övervakat data- och teletrafik runtom i världen.

 5. IUGG

  IUGG, International Union of Geodesy and Geophysics , organisation som grundades 1923 för att koordinera och främja den globala utvecklingen inom geodesi och geofysik.
 6. universell

  universell (franska universel, av latin universalis ’allmän’, se vidare universal-), allomfattande, som gäller överallt och alltid; ibland, med inskränkt betydelse: som gäller hela världen, global.
 7. landformer

  landformer, jordytans terrängformer, bildade genom ett samspel mellan uppbyggande och nedbrytande processer.
 8. Saskia Sassen

  Sassen, Saskia, född 1949, amerikansk sociolog, professor i sociologi vid Columbia University och London School of Economics.

 9. växthuseffekten

  växthuseffekten, den värmande inverkan som atmosfären utövar på jordytan på grund av sin förmåga att släppa igenom, absorbera eller reflektera strålning av olika våglängder.

 10. rödlista

  rödlista, förteckning över arter som anses löpa risk att försvinna från en region, ett land eller hela världen.