1. UBS AG

  UBS AG, schweizisk affärsbank med huvudkontor i Zürich och Basel, bildad 1998 genom sammanslagning av Union Bank of Switzerland och Swiss Bank Corporation.
 2. Shiing-shen Chern

  Chern, Shiing-shen ( Chen Xingshen), 1911–2004, kinesisk-amerikansk matematiker.
 3. Kontrollhudar International AB

  Kontrollhudar International AB, KHi, Lund, organisation för uppköp, förädling och global marknadsföring av hudar, skinn, naturtarm, konsttarm och andra charkförnödenheter.
 4. statspraxis

  statspraxis, staternas agerande i internationella sammanhang.
 5. importkvotering

  importkvotering, kvantitativ begränsning av importen av en viss vara till ett land.
 6. GNSS

  GNSS, Global Navigation Satellite System, den internationellt använda benämningen på navigationssatelliter i allmänhet.
 7. radiofrekvens

  radiofrekvens, frekvens i det elektromagnetiska spektret som kan användas för radiokommunikation, se frekvensband.
 8. tändsticksindustri

  tändsticksindustri, delbransch inom kemisk industri.
 9. IGBP

  IGBP, International Geosphere–Biosphere Programme, omfattande internationellt forskningsprogram rörande förändringar inom geosfären och biosfären.
 10. vegetationstyp

  vegetationstyp, övergripande enhet inom global vegetationsgeografi, såsom tajga, tundra, savann och regnskog.