1. miljöförstöring

  miljöförstöring, förändringar som åstadkommits genom människans aktiviteter, i regel som bieffekter av något slags målmedvetet handlande, och vilka direkt eller indirekt också drabbar människan.
 2. Agenda 2030

  Agenda 2030, resolution för hållbar utveckling antagen av FN:s generalförsamling 25 september 2015 i samband med FN:s 70-årsjubileum.

 3. McGraw-Hill

  McGraw-Hill, New York, tidigare amerikansk mediekoncern, grundad 1888, sedan 2013 verksam under namnet McGraw-Hill Financial med inriktning på finansiell rådgivning och analys.
 4. Nicholas J Shackleton

  Shackleton, Sir Nicholas John, 1937–2006, brittisk geolog, professor vid Cambridge University från 1991.
 5. Ovide Decroly

  Decroly, Ovide, 1871–1932, belgisk psykiater, pionjär för skolning av psykiskt abnorma barn.
 6. flod

  flod, älv, vattendrag som är större än bäckar och åar.
 7. Earth Hour

  Earth Hour, global miljömanifestation arrangerad av Världsnaturfonden WWF.

 8. Indien

  Indien, förbundsrepublik i södra Asien.

 9. IPCC

  IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, samarbete om klimatfrågor mellan FN-organen UNEP och WMO, etablerat 1988 på initiativ från FN:s generalförsamling.
 10. William D. Nordhaus

  Nordhaus, William Dawbney, född 1941, amerikansk ekonom, verksam vid Yaleuniversitetet.