1. Pangea

  Pangea, Pangaea, förhistorisk superkontinent för cirka 300–180 miljoner år sedan bestående av jordens samlade landmassa.

 2. millenniemålen

  millenniemålen var åtta mål för den globala utvecklingen som beslutades av FN:s medlemsstater.

 3. klimatkonventionen

  klimatkonventionen, United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), FN-fördrag som slöts vid Riokonferensen 1992.

 4. SCOPE

  SCOPE, Scientific Committee on Problems of the Environment, samordningsorgan för vetenskapliga frågor rörande människor och miljö.
 5. Erik H Palmén

  Palmén, Erik Herbert, 1898–1985, friherre, finländsk meteorolog och oceanograf, professor i meteorologi vid Helsingfors universitet 1947–48, från 1948 ledamot av Finlands Akademi.
 6. Peter Wallensteen

  Wallensteen, Peter, född 1945, freds- och konfliktforskare, professor vid Uppsala universitet sedan 1985.
 7. Bert Bolin

  Bolin, Bert, 1925–2007, meteorolog, professor vid Stockholms universitet 1961–90 och förste ordföranden för FN:s klimatorgan IPCC fram till 1997.
 8. UNU

  UNU, United Nations University, FN-universitetet, Tokyo, grundat 1973 med verksamhet sedan 1975, är ett kansli snarare än en institution, avsett att bilda nätverk av forskningsprojekt.
 9. Maja Ekelöf

  Ekelöf, Maja, född Andersson, 1918–89, författare.
 10. Chico Mendes

  Mendes, Francisco ( Chico), 1944–88, brasiliansk gummitappare.