1. kommunikation

  kommunikation, överföring av information mellan människor, djur, växter eller apparater (för det senare se datakommunikation).

 2. UNI

  UNI, Union Network International, Nyon, Schweiz, global facklig international, bildad 2000 genom sammanslagning av flera fackliga internationaler.
 3. historiografi

  historiografi, term med dubbel innebörd, dels – särskilt i engelskt språkbruk – avseende historieskrivningens och historieforskningens produkter, dels – särskilt i modernt nordiskt språkbruk – avseende den vetenskapliga analysen av historieforskningen och historieförmedlingen.
 4. Nicolas Bourriaud

  Bourriaud, Nicolas, född 1965, fransk konstteoretiker, kritiker och curator.
 5. nya ekonomin

  nya ekonomin, egentligen den nya ekonomin, DNE, benämning på en ekonomisk riktning som uppkommit till följd av ett antal faktorer vilka förändrat förutsättningarna inom näringslivet och politiken sedan 1990-talet.
 6. marknad

  marknad, handelsplats, mötesplats för köpare och säljare av varor och tjänster.
 7. IT-branschen

  IT-branschen, informationsteknikbranschen, tillverkning av data- och kommunikationsprodukter, telekommunikationsindustri, datakonsult- och datorserviceverksamhet samt handel med dator- och kommunikationsprodukter. Även etermedieindustrin räknas normalt till IT-branschen.
 8. Johan Ehrenberg

  Ehrenberg, Johan, född 1957, journalist, samhällsdebattör, författare och förläggare.

 9. Jobbik

  Jobbik, egentligen Jobbik Magyarországért Mozgalom (’Rörelsen för ett bättre Ungern’), ungerskt populistiskt och extremnationalistiskt politiskt parti.

 10. GAL–TAN

  GAL–TAN, värderingsskala som beskriver ideologiska skillnader mellan politiska partier.