1. interkulturell kommunikation

  interkulturell kommunikation, ömsesidig symbolisk överföringsprocess mellan människor från olika kulturer där tillskrivningar och tolkningar av innebörder äger rum. 

 2. miljörörelsen

  miljörörelsen, sammanfattande benämning på folkrörelseorganisationer som består av dels lokala aktionsgrupper, dels riksorganisationer, t.ex. Naturskyddsföreningen, Miljöförbundet Jordens Vänner, Fältbiologerna, Framtiden i Våra Händer, Folkkampanjen mot Kärnkraft och Kärnvapen, Greenpeace, Världsnaturfonden WWF, Det Naturliga Steget, dels också vissa forsknings- och utredningsinstitut, t.ex. Miljöcentrum och Ekocentrum.
 3. efterkrigstiden

  efterkrigstiden kallas perioden från andra världskrigets slut 1945 fram till nutid.
 4. Anthony Giddens

  Giddens, Anthony, född 18 januari 1938, brittisk sociolog, 1986–96 professor i sociologi vid University of Cambridge, 1997–2003 rektor för London School of Economics.

 5. Sverige

  Sverige, stat på Skandinaviska halvön, norra Europa. 

 6. interkulturell kompetens

  interkulturell kompetens, en individs förmåga att kunna hantera en situation präglad av interkulturell kommunikation på ett kulturellt förväntat, accepterat eller föreskrivet sätt. 

 7. Vietnam

  Vietnam, stat i Sydöstasien.

 8. konfektionsindustri

  konfektionsindustri, den del av sömnadsindustrin som avser tillverkning av kläder.
 9. management

  management, anglosaxiskt begrepp som i Sverige används dels i betydelsen företagsledning, dels som ett allmänt begrepp för ledning, skötsel och styrning av en verksamhet.
 10. direktinvestering

  direktinvestering, internationella kapitalflöden som syftar till att kontrollera ett företag som befinner sig i ett annat land.