1. La République en marche

  La République en marche, LREM, tidigare En Marche!, franskt socialliberalt parti bildat 2016 av Emmanuel Macron

 2. befrielseteologi

  befrielseteologi, en på 1960-talet framväxande kontextuell teologi, med rötter i motståndet mot kolonialism och indianfolkens förtryck.
 3. sportbranschen

  sportbranschen, idrottsbranschen, benämning på kommersiell verksamhet vari inräknas direkta arenaidrotter med publikintäkter, men också handeln med tillhörande TV- och försäljningsrättigheter.
 4. sällskapsdjur

  sällskapsdjur, sådana djur som människan håller enbart för sitt nöjes skull.

 5. naturkatastrof

  naturkatastrof, katastrof orsakad av naturliga händelser med allvarliga följder för samhälle och miljö.
 6. Nigeria

  Nigeria, stat i Västafrika, vid Guineabukten.

 7. handel

  handel, överordnat begrepp för verksamheter som sysslar med omsättning av varor, tjänster och kapital mellan regioner och mellan människor.

 8. Sydkorea

  Sydkorea, Republiken Korea, stat i Östasien.

 9. flygindustri

  flygindustri, flygplansindustri, del av transportmedelsindustrin med tillverkning, reparation och tillsyn av flygplan och flygplansmotorer.
 10. kurder

  kurder, sydvästasiatiskt folk som bor främst i bergsområdena i gränslandet mellan Turkiet, Iran och Irak samt i smärre områden i Syrien (Kurdistan).