1. Yael Bartana

    Bartana, Yael, född 1970, israelisk konstnär.
  2. historiografi

    historiografi, term med dubbel innebörd, dels – särskilt i engelskt språkbruk – avseende historieskrivningens och historieforskningens produkter, dels – särskilt i modernt nordiskt språkbruk – avseende den vetenskapliga analysen av historieforskningen och historieförmedlingen.
  3. Nicolas Bourriaud

    Bourriaud, Nicolas, född 1965, fransk konstteoretiker, kritiker och curator.
  4. nya ekonomin

    nya ekonomin, egentligen den nya ekonomin, DNE, benämning på en ekonomisk riktning som uppkommit till följd av ett antal faktorer vilka förändrat förutsättningarna inom näringslivet och politiken sedan 1990-talet.
  5. marknad

    marknad, handelsplats, mötesplats för köpare och säljare av varor och tjänster.
  6. IT-branschen

    IT-branschen, informationsteknikbranschen, tillverkning av data- och kommunikationsprodukter, telekommunikationsindustri, datakonsult- och datorserviceverksamhet samt handel med dator- och kommunikationsprodukter. Även etermedieindustrin räknas normalt till IT-branschen.
  7. kommunikation

    kommunikation, överföring av information mellan människor, djur, växter eller apparater (för det senare se datakommunikation).

  8. Johan Ehrenberg

    Ehrenberg, Johan, född 1957, journalist, samhällsdebattör, författare och förläggare.

  9. Jobbik

    Jobbik, egentligen Jobbik Magyarországért Mozgalom (’Rörelsen för ett bättre Ungern’), ungerskt populistiskt och extremnationalistiskt politiskt parti.

  10. GAL–TAN

    GAL–TAN, värderingsskala som beskriver ideologiska skillnader mellan politiska partier.