1. globalisering

  globalisering innebär att länder, företag och människor i världen blir alltmer beroende av varandra.

 2. global

  global betyder världsomfattande och innebär att något gäller hela jordklotet, ”globen”.
 3. LO-TCO Biståndsnämnd

  LO-TCO Biståndsnämnd, samarbetsorgan för internationellt fackligt utvecklingsarbete mellan LO och TCO.
 4. Världskulturmuseet

  Världskulturmuseet, Göteborg, statligt finansierat museum som ingår i Statens museer för världskultur, bildat 2004.
 5. Carl-Ulrik Schierup

  Schierup, Carl-Ulrik, född 1948 i Danmark, sociolog, professor och föreståndare för REMESO (Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle) vid Linköpings universitet.
 6. frihandel

  frihandel är handel mellan olika länder som är befriad från tullar och annat som gör handeln dyrare eller svårare.
 7. internationalisering

  internationalisering, process som leder till att företeelser som tidigare varit inomnationella förflyttas till en mellan- eller överstatlig nivå.
 8. Saskia Sassen

  Sassen, Saskia, född 1949, amerikansk sociolog, professor i sociologi vid Columbia University och London School of Economics.

 9. företag

  företag, organisation där mänskliga och materiella resurser samordnas för produktion av varor och tjänster.
 10. Zygmunt Bauman

  Bauman, Zygmunt, 1925–2017, polsk sociolog.